V současné době předkládám disertační práci k obhajobě na Katedře kybernetiky FEL ČVUT v Praze. Během svého prezenčního doktorandského studia (v letech 2005-2008) jsem byl členem skupiny inteligentní datové analýzy - IDA.

Hlavním oborem mého zájmu je dobývání znalostí z databází, konkrétně metoda asociačních pravidel.


Mé publikace


2009

Kléma, J. - Železný, F. - Trajkovski, I. - Karel, F. - Cremilleux, B. - et al.: Gene Expression Mining Guided by Background Knowledge. In Data Mining and Medical Knowledge Management: Cases and Applications. Hershey: IGI Publishing, 2009, p. 268-292. ISBN 978-1-60566-218-3.

2008

Kléma, J. - Holas, T. - Železný, F. - Karel, F.: Mining the Strongest Patterns in Medical Sequential Data. Lékař a technika. 2008, roč. 38, č. 4, s. 87-94. ISSN 0301-5491.

Kléma, J. - Nováková, L. - Karel, F. - Štěpánková, O. - Železný, F.: Sequential Data Mining: A Comparative Case Study in Development of Atherosclerosis Risk Factors. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Part C. 2008, vol. 38, no. 1, p. 3-15. ISSN 1094-6977.

Nováková, L. - Karel, F. - Aubrecht, P. - Tomečková, M. - Rauch, J. - et al.: Trends in time windows as risk factors of cardiovascular disease. In Znalosti 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008, s. 148-159. ISBN 978-80-227-2827-0. (in Czech).

2007

Karel, F. - Kléma, J.: Quantitative Association Rule Mining in Genomics. In Proceedings of the Workshops Prior Conceptual Knowledge in Machine Learning and Data Mining and Web Mining 2.0. Warsaw: University of Warsaw, 2007, vol. 1, p. 53-64.[pdf]

2006

Karel, F.: Quantitative and Ordinal Association Rules Mining (QAR Mining). In Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, Part I. Berlin: Springer, 2006, p. 195-202. ISBN 3-540-46535-5.[pdf]

Karel, F. - Kléma, J.: Adaptivity in e-learning. In Current Developments in Technology-Assisted Education . Badajoz: Formatex, 2006, p. 260-264. ISBN 84-690-2471-X.[pdf]

Karel, F.: Adaptivity in e-learning. In Pedagogický software 2006 [CD-ROM]. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, ISBN 80-85645-56-4.[pdf]

2005

Kléma, J. - Holas, T. - Železný, F. - Karel, F.: Mining the Strongest Patterns in Medical Sequential Data. In The 3rd European Medical and Biological Engineering Conference - EMBEC´05 [CD-ROM]. Praha: Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, 2005, vol. 11, ISSN 1727-1983.[pdf]

Karel, F. - Kléma, J.: Ordinal Association Rules Mining. In Znalosti 2005. Ostrava: VSB-TUO, 2005, díl 1, s. 226-233. ISBN 80-248-0755-6. (in Czech).[pdf]

2004

Kléma, J. - Nováková, L. - Karel, F. - Štěpánková, O.: Trend Analysis in Stulong Data. In Proceedings of the Discovery Chalenge 2004 - A Collaborative Effort in Knowledge Discovery from Databases. Prague: University of Economics, 2004, p. 56-67.[pdf]